Nieuws

Verhoogde tarieven in de schoonmaakbranche in 2018

Veel schoonmaakbedrijven passen de tarieven voor 2018 aan. De voornaamste reden hiervoor is een verhoging van de loonkosten dat voortvloeit uit de begin 2017 overeengekomen cao. 

Algemeen wordt er in de gehele schoonmaakbranche een prijsverhoging doorgevoerd van ongeveer 4 tot 4,5 procent. Deze stijging heeft te maken met een nieuw cao-model dat per 1 januari 2018 ingaat. Bij dit nieuwe model komt ten opzichte van het afgelopen jaar het ‘leerjaar’ en de loonstijging vanaf het achtste dienstjaar te vervallen. Daarvoor komt een cao-model met vijf treden in de plaats waarbij het uurloon jaarlijks verhoogd wordt (tot een maximum van 5 dienstjaren). Naast de verhoging van de loonkosten, veranderen de schoonmaaktarieven ook door een niet cao gebonden prijsverhoging van machines, materiaal en reinigingsmiddelen.

Vertrouwen in de toekomst van de schoonmaakbranche
De economie groeit, de werkgelegenheid trekt aan en de werkloosheid daalt. Dat merken we bij onze klanten ook, want de schoonmaak wordt steeds vaker uitbesteed aan een bedrijf zoals Vitron. Maar om aan deze groeiende vraag vanuit opdrachtgevers te kunnen voldoen, moeten wij voldoende personeel blijven aantrekken waar deze loonstijging natuurlijk positief aan bijdraagt.

Binnenkort meer informatie over de prijsverhoging
Vanwege bovenstaande CAO afspraken en de wettelijke regelingen die in 2018 ingevoerd worden, worden ook onze tarieven aangepast. Bestaande klanten kunnen op korte termijn een brief van ons verwachten waarin wij meer informatie geven over ons tarief. Wij hopen dat we de succesvolle en plezierige samenwerking kunnen voortzetten in 2018!