Maatschappelijk verantwoord

VITRON geeft op verscheidene vorm richting aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Algemeen Beleid
De kernactiviteit van de dienstverlening van VITRON is ‘schoonmaakonderhoud en aanverwante diensten’.

Het uitgangspunt is om in een regio als Noord-Brabant hoofdzakelijk haar diensten uit te voeren. Projecten worden geacquireerd op basis van bestaande werkgebieden en regio’s, waardoor een efficiënte bedrijfsvoering kan plaatsvinden.

Mobiliteit is een essentiële factor in onze dienstverlening. Om de organisatie hiervan zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te organiseren, worden 95% van de medewerkers ingezet vanuit de regio waar de projecten zich bevinden. Vanuit die regio’s worden ook medewerkers geselecteerd die de verscheidene regio’s aansturen. Middels opleiding en instructie vanuit het centrale hoofdkantoor van VITRON worden deze medewerkers opgeleid.

VITRON is op deze wijze ook in staat om langdurige relaties aan te gaan en in stand te houden, zowel aan de werknemers- als opdrachtgever zijde.

VITRON werkt samen met haar relaties op basis van respect en betrokkenheid.

In haar handelen zijn oprechtheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid belangrijke normen en waarden. Daarnaast beoogt zij met haar professionaliteit en flexibiliteit de kwaliteit van de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden, alsmede te anticiperen op toekomstige of te verwachte behoeften bij haar opdrachtgevers.

Milieubeleid
Door ons actief milieubeleid zijn wij gericht op het verminderde gebruik van grondstoffen en energie in onze bedrijfsvoering,

  • VITRON draagt zorg voor training en instructie van het leidinggevende en uitvoerende schoonmaakpersoneel , waarin aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van de milieubelasting van schoonmaakactiviteiten in de schoon te houden locaties;
  • VITRON maakt gebruik van ecologische producten;
  • Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van milieuvriendelijke auto’s;

Sociaal beleid en maatschappelijke betrokkenheid
Naast de autochtone medewerkers in haar personeelsbestand, streeft VITRON er ook permanent naar om allochtonen en medewerkers vanuit kansarme situaties, de mogelijkheid te bieden om werkzaamheden te verrichten bij VITRON.

VITRON is vertrouwd en heeft ervaring met het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

VITRON is aangesloten bij het Ondernemersakkoord Tilburg e.o. In deze is zij ook voorbereid op de Participatiewet vanaf 2015 en kan (blijven) samenwerken met Werkbedrijven en opdrachtgevers. De medewerkers met een arbeidsbeperking werken samen met de reguliere medewerkers van VITRON.

VITRON is in haar 40 jarige bestaan als organisatie diepgeworteld in de regio Noord- Brabant. Zij beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om een maatschappelijke tegenprestatie te leveren in deze regio.

Hiertoe worden sociaal-maatschappelijke, culturele en sportieve projecten ondersteund. Op sportief gebied onder andere te denken aan de voetbal- en hockeysport.

Daarnaast geeft het management van VITRON het goede voorbeeld aan haar medewerkers door als vrijwilliger op te treden in diverse (sport)organisaties.